Určení
Pohlaví
Velikost obuvi
US UK EUR CM
Jiná velikost
Značka
Barva obuvi
Barva oblečení
Materiál
Typ
Cena od:
ODSTRANIT FILTRY
ZOBRAZIT VÝSLEDKŮ

ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU


ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU KICKSMANIAC.COM


I. Definice

Význam používaných pojmů:

1. Zákazník – fyzická či právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, která má na základě určitých předpisů způsobilost k právním úkonům a která podává Objednávky v rámci Obchodu;

2. Občanský zákoník – zákon ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů Polské republiky č. 16, pol. 93 ve znění pozdějších předpisů);

3. Řád – tento řád pro poskytování služeb elektronickou cestou v rámci internetového obchodu Kicksmaniac.com;

4. Internetový obchodu (Obchod) – webové stránky působící na adrese www.kicksmaniac.com, jejichž prostřednictvím může Zákazník především podávat Objednávky;

5. Zboží – výrobky prodávané v Internetovém obchodě;

6. Kupní smlouva – kupní smlouva ve smyslu Občanského zákoníku uzavřená mezi Kicksmaniac.com a Zákazníkem, uzavřená prostřednictvím webových stránek Obchodu;

7. Zákon o ochraně spotřebitele – zákon ze dne 30. května 2014 o ochraně spotřebitele (Sbírka zákonů Polské republiky z roku 2014, pol. 827);

8. Zákon o poskytování služeb elektronickou cestou – zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sbírka zákonů Polské republiky č. 144, pol. 1204 ve znění pozdějších předpisů);

9. Objednávka – prohlášení o záměru Zákazníka směřující přímo k uzavření Kupní smlouvy s přesným uvedením druhu a počtu Zboží.
 

II. Obecná ustanovení

1. Tento Řád stanovuje pravidla používání internetového obchodu na adrese www.kicksmaniac.com

2. Tento Řád je řádem, o němž pojednává čl. 8 Zákona o poskytování služeb elektronickou cestou.

3. Internetový obchodu Kicksmaniac.com dostupný na internetové adrese www.kicksmaniac.com provozuje firma MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. , Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, NIP: 7282849967, REGON: 388018500. Hospodářská činnost je registrována v Ústřední evidenci hospodářské činnosti (CEIDG) vedené příslušným ministerstvem hospodářských věcí.

 E-mailová adresa: [email protected], telefonní číslo: +48 696 127 192

4. V tomto řádu jsou vymezena především:

- pravidla provádění registrace a používání účtu v rámci internetového obchodu;

- podmínky a zásady podávání Objednávek elektronickou cestou v rámci internetového obchodu;

- pravidla uzavírání Kupní smlouvy s využitím služeb poskytovaných v rámci Internetového obchodu.

5. Internetový obchod lze využívat pouze pod podmínkou, že Zákazníkem používaný informační systém splňuje alespoň následující technické parametry: Internet Explorer verze 8.0 či novější, nebo Mozilla Firefox verze 13.0 nebo novější se zapnutou obsluhou aplikací JavaScript a cookies, nebo Opera verze 10 či novější, nebo Chrome verze 10 či novější, schválení instalace komponentů Adobe Flash Player, v případě, že Obchod požádá o jejich instalaci, minimální rozlišení displeje 1024x768 pixelů.

6. Pro používání služeb Internetového obchodu si musí Zákazník sám zajistit přístup k počítači nebo koncovému zařízení s přístupem k internetu.

7. V souladu s platnými právními předpisy si MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. vyhrazuje právo na omezení poskytování služeb prostřednictvím Internetového obchodu osobám mladším 18 let. V takovém případě budou potenciální Zákazníci na tuto skutečnost upozorněni.

8. Zákazníci mohou do tohoto Řádu kdykoliv nahlédnout pomocí odkazu umístěného na hlavní stránce servisu www.kicksmaniac.com, kde lze Řád stáhnout a vytisknout.
 

III. Pravidla pro využívání služeb Internetového obchodu

1. Registrace v rámci Internetového obchodu je dobrovolná. Zákazník může odeslat objednávku bez registrace v Internetovém obchodě po seznámení se s tímto Řádem a vyjádřením souhlasu s jeho podmínkami.

Registrace probíhá vyplněním a schválením registračního formuláře, který je k dispozici na jedné z internetových stránek Obchodu.

Podmínkou registrace je vyjádření souhlasu s obsahem Řádu a uvedení osobních údajů označených jako povinné.

MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. může Zákazníkovi upřít nárok využívat služeb Internetového obchodu, může omezit jeho přístup ke skladovým zásobám Internetového obchodu částečně nebo úplně s okamžitou platností v případě, že Zákazník poruší Řád, zejména pokud:

- Zákazník uvede při registraci v internetovém obchodě údaje nepravdivé, nepřesné neaktuální či mylné nebo údaje porušující práva třetích subjektů,

- se Zákazník dopustil prostřednictvím internetového obchodu narušení práv třetích subjektů, zejména osobních práv jiných zákazníků internetového obchodu,

- se Zákazník dopustí se jiných činů, které MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. uzná jako chování v rozporu s platnými právními předpisy nebo obecnými zásadami používání internetové sítě nebo poškozující dobré jméno MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o..

2. Pro zajištění bezpečnosti při předávání zpráv a údajů v souvislosti se službami poskytovanými v rámci Webových stránek uplatňuje Internetový obchod technická a organizační opatření odpovídající úrovni ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména prostředky, které mají neoprávněným osobám znemožnit přístup a možnost úpravy osobních údajů předávaných na internetu.

3. Zákazník je povinen zejména:

- využívat služby Internetového obchodu v souladu s předpisy platnými na území Polské republiky, ustanoveními Řádu a také obecnými pravidly používání internetové sítě,

- nezveřejňovat a nepředávat informace s protiprávním obsahem, např. obsah propagující násilí, hanobící nebo porušující osobní a jiná práva třetích subjektů,

- používat Internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho provoz, zejména užíváním uvedeného softwaru a zařízení,

- vyvarovat se činností, jako je např. rozesílání nebo umísťování v rámci Internetového obchodu nevyžádaných obchodních informací (spam),

- používat internetový obchod způsobem, který neobtěžuje jiné zákazníky a MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o.. 

- využívat veškerý obsah zveřejňovaný v rámci Internetového obchodu výhradně pro své osobní účely.
 

IV. Postup uzavření Kupní smlouvy

1. Pro uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu je nutné vstoupit na internetové stránky www.basketzone.net, vybrat Zboží a přejít k dalším technickým úkonům na základě Zákazníkovi předávaných zpráv a informací uvedených na stránkách.

2. Zákazník vybírá Zboží jeho vkládáním do košíku.

3. Při podávání Objednávky má Zákazník až do stisknutí tlačítka potvrzení Objednávky možnost upravovat uvedené údaje a měnit svůj výběr Zboží. Zákazník postupuje podle zobrazovaných zpráv a informací uvedených na stránkách.

4. Jakmile Zákazník využívající služby Internetového obchodu uvede všechny požadované údaje, zobrazí se rekapitulace Objednávky. V rekapitulaci Objednávky bude uveden mj. popis vybraného zboží nebo služeb, celková cena a veškeré další náklady.

5. Pro odeslání objednávky je nutné odsouhlasit obsah Řádu, uvést osobní údaje označené jako povinné a stisknout tlačítko pro potvrzení Objednávky.

6. Informace o Zboží uvedené na internetových stránkách Obchodu jsou nabídkou ve smyslu čl. 66 Občanského zákoníku. Odeslání Objednávky Zákazníkem je bráno jako prohlášení záměru vůči Basketzone. Kupní smlouva v souladu s ustanoveními Řádu.
Smlouva se považuje za uzavřenou v okamžiku přijetí Objednávky od Zákazníka v informačním systému Internetového obchodu pod podmínkou, že je Objednávka v souladu s Řádem.
Po uzavření smlouvy obdrží Zákazník e-mailovou zprávu s potvrzením všech podstatných prvků Objednávky.

7. Kupní smlouva je uzavírána v polštině a její obsah je v souladu s Řádem.

8. Objednávky jsou vyřizovány neprodleně, nejpozději do 30 dní od podání Objednávky.

9. Pokud Obchod nemůže poskytnout plnění z důvodu nedostupnosti předmětu plnění, oznámí to neprodleně, nejpozději do třiceti dní od uzavření smlouvy, Zákazníkovi a vrátí mu celý od něj přijatý peněžitý obnos.


V. Dodávka

1. Dodávka Zboží je omezena na Rakousko, Belgii, Bulharsko, Čechy, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Řecko, Španělsko, Holandsko, Irsko, Litvu, Lucembursko, Lotyško, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Maďarsko, Velkou Británii a Severní Irsko, Itálii, Saúdskou Arábii, Austrálii, Bělorusko, Čínu, Hongkong, Írán, Japonsko, Jižní Koreu, Malajsii, Norsko, Rusko, Švýcarsko, Tchaj-van, USA, Kanadu, Spojené arabské emiráty a je realizována na adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce.

2. Dodávka objednaného Zboží probíhá prostřednictvím:

- Polské pošty

- Zásilkové služby DPD

Nabízíme také možnost osobního odběru objednaného zboží v našem obchodě: Kicksmaniac.com, Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, Polsko, Provozní doba od pondělí do soboty 10:30 - 13:00. Přijímáme pouze platby v hotovosti.

 Podrobné informace jsou uvedeny v sekci DORUČENÍ. Informace o dalších nákladech spojených s doručením budou uvedeny při vyplňování Objednávky.

3. Dodací lhůta na území Polska činí 1-2 pracovní dny a 4-5 pracovních dní na území EU (zásilky dodává zásilková služba DPD), mimo EU činí dodací lhůta 10-20 pracovních dní (dodávku zásilek zajišťuje Polská pošta), počítáno ode dne odeslání Objednávky Zákazníkem.

4. Zákazníci mohou do tohoto Řádu kdykoliv nahlédnout pomocí odkazu umístěného na hlavní stránce servisu www.basketzone.net kde lze Řád stáhnout a vytisknout.

Ukládání, zajištění a předávání údajů o Objednávkách a Obecných podmínkách (prodejní řád) probíhá elektronickou cestou. Své dřívější objednávky najdete po přihlášení na svém účtu.
 

VI. Ceny a platební podmínky

1. Ceny Zboží jsou uváděny v EUR a zahrnují veškeré složky včetně DPH (s uvedením sazby), cla a všech dalších složek.

2. Zákazník může cenu uhradit:

- bankovním převodem - před odesláním zboží:

ING BANK SLASKI 

IBAN : PL55 1050 1461 1000 0090 8030 1923

SWIFT: INGBPLPW

Misico Sp. z o.o. Sp.k.

NOWOGRODZKA 2C

92-221 LODZ

- prostřednictvím systému PayPal (www.paypal.com), naše e-mailová adresa [email protected] (tento způsob úhrady doporučujeme jako nejrychlejší a nejbezpečnější)

- kreditní kartou prostřednictvím systému Ecard

- SOFORT Banking

- v hotovosti při osobním odběru zboží přímo v obchodě
 

VII. Právo na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní má výhradně zákazník, který je zároveň Spotřebitelem. V souladu s čl. 22 (1) Občanského zákoníku se za Spotřebitele považuje fyzická osoba, která je s podnikem v právním vztahu, který nesouvisí přímo s její hospodářskou nebo profesní činností.

1. Právo na odstoupení od smlouvy

Od smlouvy můžete odstoupit do 14 dní bez uvedení důvodu. Lhůta na odstoupení od smlouvy končí po uplynutí 14 dní ode dne, kdy jste se stali vlastníkem věci nebo dne, kdy se jakýkoliv Vámi stanovený třetí subjekt kromě dopravce stal vlastníkem věci.

Pro využití práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat (MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o., Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, [email protected], Telefon: +48 696 127 192) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy formou jednoznačného prohlášení (například dopis odeslaný poštou, faxem nebo elektronickou cestou). Můžete také využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy: VZOR KE STAŽENÍ, použití formuláře není povinné.

Pro zachování lhůty na odstoupení od smlouvy je nutné odeslat informaci týkající se Vámi uplatňovaného národu na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme celou přijatou peněžitou částku včetně nákladů na dodání věci (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z jiného Vámi vybraného způsobu dodání, který je dražší než obvyklý námi nabízený způsob dodání), neprodleně, nejpozději do 14 dní ode dne, kdy nám bylo oznámeno Vaše rozhodnutí o uplatnění nároku na odstoupení od této smlouvy. Vrácení uhrazené částky proběhne stejným způsobem, jakým byla částka přijata při první transakci, pokud nebudete výslovně požadovat jiné řešení; v každém případě nebudete v souvislosti s vrácením zboží hradit žádné poplatky. Vrácení uhrazené částky můžeme pozdržet až do okamžiku obdržení věci nebo do přijetí dokladu o jejím odeslání, podle toho, co nastane dříve.

Věc odešlete nebo předejte na adresu Kicksmaniac.com, ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, neprodleně, nejpozději do 14 dní ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je platná, pokud odešlete věc ještě před uplynutím 14 dní. Náklady spojené přímo s vrácením věci hradíte sami. Zodpovídáte pouze za snížení hodnoty věci způsobené jejím používáním jinak, než bylo nutné pro ověření vlastností, charakteristik a funkčnosti věci.
 

VIII. Reklamace Zboží

1. MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. jako prodejce má vůči Zákazníkovi zodpovědnost z titulu záruky na vady v rozsahu uvedeném v Občanském zákoníku, zejména v čl. 556 a čl. 556[1]-556[3] Občanského zákoníku.

2. Reklamace vyplývající z porušení práv Zákazníka zaručených zákonem nebo na základě tohoto Řádu zasílejte na adresu: MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o., Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, [email protected]. MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. má povinnost oznámit Zákazníkovi rozhodnutí o oprávněnosti nebo neoprávněnosti jakékoliv reklamace do 14 dní.

Zákazník může použít přiložený reklamační formulář: VZOR KE STAŽENÍ, použití formuláře není povinné.

MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. není výrobcem Zboží. MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. nenese zodpovědnost z titulu záruky za prodané Zboží. Výrobce může nést zodpovědnost z titulu záruky za prodané Zboží za podmínek a po dobu uvedenou v záručním listu. Pokud záruční dokument uvádí tuto možnost, může Zákazník uplatňovat své nároky v rámci záruky přímo v autorizovaném servisu, jehož adresa je uvedena v záručním listu.
 

IX. Reklamace na služby poskytované elektronickou cestou

1. MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. uplatňuje opatření pro zajištění správného provozu Internetového Obchodu v rozsahu, který vyplývá ze současných technických vědomostí a zavazuje se odstraňovat v přijatelné lhůtě veškeré poruchy ohlašované Zákazníky.

2. Poruchy spojené s provozováním Internetového obchodu mohou Zákazníci ohlašovat písemně na adresu: MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o., Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, [email protected] nebo prostřednictvím kontaktního formuláře

3. V reklamaci musí Zákazník uvést své jméno a příjmení, kontaktní adresu, druh a datum vzniku poruchy spojené s provozem Internetového obchodu.

4. MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. má povinnost oznámit Zákazníkovi rozhodnutí o oprávněnosti nebo neoprávněnosti jakékoliv reklamace do 14 dní.

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Ve věci případných sporů mezi MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. a Zákazníkem, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 22 [1] Občanského zákoníku, bude rozhodovat příslušný soud v souladu s odpovídajícími předpisy Zákona o občanském právu procesním.

2. Ve věci případných sporů mezi MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. a Zákazníkem, který není spotřebitelem ve smyslu čl. 22 [1] Občanského zákoníku bude rozhodovat příslušný soud pro sídlo Kicksmaniac.com

3. Ve věcech neupravených tímto Řádem budou uplatňovány předpisy Občanského zákoníku, ustanovení Zákona o poskytování služeb elektronickou cestou a další příslušné předpisy polské legislativy.
 

XI. Zásady péče o obuv

Před prvním použitím nové obuvi se seznamte s informacemi uvedenými na originální krabici a štítcích obuvi. Jedná se o informace o materiálech použitých pro výrobu obuvi a způsobech péči o ni. Dodržováním uvedených pokynů zajistíte delší životnost obuvi.

 

Základní pravidla pro péči o obuv:

1. znečištěnou obuv nejprve vyčistěte, teprve poté ji vyleštěte,

2. obuv se nesmí čistit rozpouštědly, která ničí svrchní vrstvu přírodních kůží a imitací kůže,

3. pro mytí obuvi používejte měkkou tkaninu nebo houbičku navlhčenou v teplé vodě, očistěte povrch obuvi, nenamáčejte ji celou,

4. navlhlou obuv nesušte v blízkosti zdrojů tepla (kotlů, radiátorů),

5. obuv sušte při pokojové teplotě; boty je nutné zevnitř vyztužit materiálem pohlcujícím vlhkost, např. novinovým papírem,

6. obuv je nutné střídat a větrat,

7. péči o vnitřek obuvi zajišťuje Kupující (udržování čistoty, výměna vložek, výběr ponožek či punčoch k vnitřku obuvi - tmavá obuv může světlé ponožky obarvit),

8. obuv je nutné vždy pečlivě zašněrovat; špatné zavázání obuvi může způsobit její deformaci; kůže je materiálem, který se uzpůsobí tvaru chodidla a nesprávné vázání šňůrek může způsobit deformaci nebo dokonce popraskání obuvi,

9. obuv nelze prát v pračce.

 

Péče o textilní obuv:

 1. snadnost čištění textilní obuvi se ve velké míře odvíjí od použitých surovin a typu povrchu textilních materiálů,

2. hladké materiály nepodléhají znečištění tolik, jako drsné a zdrsněné povrchy; znečištění se nejsnadněji odstraňuje z povrchů vyrobených ze syntetických vláken,

3. pro čištění textilní obuvi používejte houbičku namočenou do vodního roztoku jemných pracích prostředků přiměřené teploty,

4. obuv chraňte před nadměrným namáčením, které může způsobit rozlepování a štěpení materiálů spojených do vrstev, což obuv výrazně oslabuje (vydrolení PU pěny, vymytí lepidla). 

5. obuv nelze prát v pračce, 

6. obuv sušte ve větraném prostoru v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla. 

 

Péče o koženou obuv

1. péče o přírodní kůži spočívá v ochraně před škodlivými změnami, k nimž dochází ve struktuře kůže a to zejména před škodlivým působením potu na přirozeně obsažené tuky,

2. z přípravků, které jsou na trhu nabízeny, jsou nejúčinnější krémy s obsahem vosků, zejména krémy na bázi voda - rozpouštědlo, jejichž konzistence je mazlavější, než rozpouštědlové (řídké) krémy, které lze snadněji rozetřít po obuvi; vytvářejí vrstvu vysokého lesku, která je odolná proti působení vlhkosti a chrání tak koženou obuv před působením vody,

3. samolešticí krémy používejte se zvýšenou opatrností, protože na jemných kůžích se slabě vytvrzeným barvivem v nátěru mohou způsobit odbarvení a vznik skvrn; každodenní používání samolešticích krémů po určité době vede k vytvoření silné vrstvy krému na povrchu kůže; tato vrstva praská, drolí se a vypadá jako popraskání a odlupování kůže a často také kožený povrch poškozuje,

4. pro barevné kůže doporučujeme používání barvených krémů, které vedou k zesílení a oživení barvy,

5. u nových kožených povrchů s vyšším obsahem tuku nepoužívejte krémy a přípravky s obsahem terpentýnu a benzínu, které mohou způsobovat změnu barvy a vzhledu kůže,

6. semišovou a nubukovou obuv nelze ošetřovat krémem; pro čištění používejte speciální kartáček (nabízený v obchodech s obuví) nebo navlhčený a důkladně vyždímaný hadřík; pro péči o olejované (pull-up) a semišové kůže používejte přípravky ve spreji určené pro tento druh kůží,

7. obuv nelze prát v pračce.

 

Péče o imitace kůže

1. o obuv se svrchními vrstvami z imitací kůže je také nutné pečovat,

2. péče o obuv z imitací kůže zabezpečí povrch před vymýváním změkčovadel ze svrchní (lícové) vrstvy umělé kůže; pro osvěžení vzhledu obvykle stačí přetřít svršek obuvi suchým nebo navlhčeným hadříkem,

3. používejte emulzní krémy na vodní bázi bez obsahu vosků a rozpouštědel, které povrch šetrně hydratují a působí antistaticky,

4. pro mytí svršků obuvi z imitací kůže nepoužívejte agresivní rozpouštědla jako je aceton, octan butylu, octan etylu nebo benzín, které mohou způsobit poškození povrchu,

5. pro čištění obuvi z umělé semišové kůže používejte pouze navlhčenou houbičku a poté obuv nechte vyschnout,

6. obuv nelze prát v pračce.

Výše uvedené informace poskytla Centrální laboratoř obuvnického průmyslu.