Určení
Pohlaví
Velikost obuvi
US UK EUR CM
Jiná velikost
Značka
Barva obuvi
Barva oblečení
Materiál
Typ
Cena od:
ODSTRANIT FILTRY
ZOBRAZIT VÝSLEDKŮ

Právo na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní má výhradně zákazník, který je zároveň Spotřebitelem. V souladu s čl. 22 (1) Občanského zákoníku se za Spotřebitele považuje fyzická osoba, která je s podnikem v právním vztahu, který nesouvisí přímo s její hospodářskou nebo profesní činností.

1. Právo na odstoupení od smlouvy

Od smlouvy můžete odstoupit do 14 dní bez uvedení důvodu. Lhůta na odstoupení od smlouvy končí po uplynutí 14 dní ode dne, kdy jste se stali vlastníkem věci nebo dne, kdy se jakýkoliv Vámi stanovený třetí subjekt kromě dopravce stal vlastníkem věci.

Pro využití práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat (MISICO DEVELOPMENT Sp. z o.o. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, [email protected], Telefon: +48 696 127 192) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy formou jednoznačného prohlášení (například dopis odeslaný poštou, faxem nebo elektronickou cestou). Můžete také využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy: VZOR KE STAŽENÍ, použití formuláře není povinné.

Pro zachování lhůty na odstoupení od smlouvy je nutné odeslat informaci týkající se Vámi uplatňovaného národu na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme celou přijatou peněžitou částku včetně nákladů na dodání věci (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z jiného Vámi vybraného způsobu dodání, který je dražší než obvyklý námi nabízený způsob dodání), neprodleně, nejpozději do 14 dní ode dne, kdy nám bylo oznámeno Vaše rozhodnutí o uplatnění nároku na odstoupení od této smlouvy. Vrácení uhrazené částky proběhne stejným způsobem, jakým byla částka přijata při první transakci, pokud nebudete výslovně požadovat jiné řešení; v každém případě nebudete v souvislosti s vrácením zboží hradit žádné poplatky. Vrácení uhrazené částky můžeme pozdržet až do okamžiku obdržení věci nebo do přijetí dokladu o jejím odeslání, podle toho, co nastane dříve.

Věc odešlete nebo předejte na adresu Kicksmaniac.com, ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, neprodleně, nejpozději do 14 dní ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je platná, pokud odešlete věc ještě před uplynutím 14 dní. Náklady spojené přímo s vrácením věci hradíte sami. Zodpovídáte pouze za snížení hodnoty věci způsobené jejím používáním jinak, než bylo nutné pro ověření vlastností, charakteristik a funkčnosti věci.