Určení
Pohlaví
Velikost obuvi
US UK EUR CM
Jiná velikost
Značka
Barva obuvi
Barva oblečení
Materiál
Typ
Cena od:
ODSTRANIT FILTRY
ZOBRAZIT VÝSLEDKŮ

Reklamace Zboží

1. MISICO DEVELOPMENT SP. Z.O.O. jako prodejce má vůči Zákazníkovi zodpovědnost z titulu záruky na vady v rozsahu uvedeném v Občanském zákoníku, zejména v čl. 556 a čl. 556[1]-556[3] Občanského zákoníku.

2. Reklamace vyplývající z porušení práv Zákazníka zaručených zákonem nebo na základě tohoto Řádu zasílejte na adresu: MISICO DEVELOPMENT SP. Z.O.O., Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, [email protected]. MISICO DEVELOPMENT SP. Z.O.O. má povinnost oznámit Zákazníkovi rozhodnutí o oprávněnosti nebo neoprávněnosti jakékoliv reklamace do 14 dní.

Zákazník může použít přiložený reklamační formulář: VZOR KE STAŽENÍ, použití formuláře není povinné.

MISICO DEVELOPMENT SP. Z.O.O. není výrobcem Zboží. MISICO DEVELOPMENT SP. Z.O.O. nenese zodpovědnost z titulu záruky za prodané Zboží. Výrobce může nést zodpovědnost z titulu záruky za prodané Zboží za podmínek a po dobu uvedenou v záručním listu. Pokud záruční dokument uvádí tuto možnost, může Zákazník uplatňovat své nároky v rámci záruky přímo v autorizovaném servisu, jehož adresa je uvedena v záručním listu.

Reklamace na služby poskytované elektronickou cestou

1.MISICO DEVELOPMENT SP. Z.O.O. uplatňuje opatření pro zajištění správného provozu Internetového Obchodu v rozsahu, který vyplývá ze současných technických vědomostí a zavazuje se odstraňovat v přijatelné lhůtě veškeré poruchy ohlašované Zákazníky.

2. Poruchy spojené s provozováním Internetového obchodu mohou Zákazníci ohlašovat písemně na adresu: MISICO DEVELOPMENT SP. Z.O.O., Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, [email protected] nebo prostřednictvím kontaktního formuláře

3. V reklamaci musí Zákazník uvést své jméno a příjmení, kontaktní adresu, druh a datum vzniku poruchy spojené s provozem Internetového obchodu.

4.MISICO DEVELOPMENT SP. Z.O.O. má povinnost oznámit Zákazníkovi rozhodnutí o oprávněnosti nebo neoprávněnosti jakékoliv reklamace do 14 dní.